اخبـــار و تــازه ها:

پیام تسلیت

درگذشت ناگهانی استاد گرامی جناب آقای دکتر لیتکوهی

گفتگو با پیشکسوتان صنعت آب

گفتگو با آقای مهندس سیاری از مدیران ارشد سابق صنعت آب

تبریک روز جهانی استاندارد 2021

پیام نماینده مجری طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور

جلسه هم‌اندیشی کمیته‌های تخصصی

طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور

پیام روزجهانی استاندارد 2021

چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر

گزارش تصویری