اخبـــار و تــازه ها:

جلسه هم اندیشی اعضای کمیته فنی و روسای کمیته های تخصصی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور

جلسه هم اندیشی اعضای کمیته فنی و روسای کمیته های تخصصی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی اعضای کمیته فنی و روسای کمیته های تخصصی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور

جلسه هم اندیشی اعضای کمیته فنی و روسای کمیته های تخصصی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور برگزار گردید.

مراسم تجلیل از جناب آقای مهندس تولایی

مراسم تجلیل از جناب آقای مهندس تولایی به پاس قدردانی از زحمات ایشان

روز جهانی استاندارد گرامی باد

پیام روز جهانی استاندارد

برگزاری کارگاه‌های معرفی ضوابط 689 و 692 سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگاه‌های معرفی ضابطه‌های «دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداری (692)» و «راهنمای مستندسازی...
  • 22 مهر روز جهانی استاندارد گرامی باد
  • 22 مهر روز جهانی استاندارد گرامی باد
  • 22 مهر روز جهانی استاندارد گرامی باد
  • استانداردها زبان مشترک جهان

گزارش تصویری