اخبـــار و تــازه ها:

کارگاه راهنمای تعیین کاربری‌های مجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها

کمیته‌ی مهندسی رودخانه و سواحل طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی معرفی ضابطه‌ی راهنمای تعیین...

جلسه هم اندیشی اعضای کمیته فنی و روسای کمیته های تخصصی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور

جلسه هم اندیشی اعضای کمیته فنی و روسای کمیته های تخصصی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور برگزار شد

واژه‌نامه بر خط چند زبانه صنعت آب و فاضلاب بارگذاری شد

واژه‌نامه بر خط چند زبانه صنعت آب و فاضلاب بارگذاری شد

کارگاه آموزشی- تخصصی ضابطه شماره 123‌ «ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی- تجدیدنظر اول»

کارگاه آموزشی- تخصصی ضابطه شماره 123‌ «ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی- تجدیدنظر اول» با همکاری کمیته تخصصی آب طرح تهیه ضوابط...

کارگاه آموزشی «بهبود فرهنگ استفاده از استانداردهای آب و آبفا»

کارگاه آموزشی «بهبود فرهنگ استفاده از استانداردهای آب و آبفا» با حمایت شرکت فاضلاب تهران و با حضور تعدادی از کارشناسان ذی‌ربط در امر...
  • 22 مهر روز جهانی استاندارد گرامی باد
  • 22 مهر روز جهانی استاندارد گرامی باد
  • 22 مهر روز جهانی استاندارد گرامی باد
  • استانداردها زبان مشترک جهان

گزارش تصویری