اخبـــار و تــازه ها:

برگزاری کارگاه تبیین استاندارد ملی استفاده از پساب در مصارف مختلف

برگزاری کارگاه تبیین استاندارد ملی استفاده از پساب در مصارف مختلف

نشست هم‌اندیشی بررسی و بازنگری ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران

کمیته تخصصی سد و تونل‌های انتقال طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور اقدام به برگزاری نشست هم‌اندیشی ضوابط انتخاب سیلاب طراحی...

کارگاه راهنمای تعیین کاربری‌های مجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها

کمیته‌ی مهندسی رودخانه و سواحل طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی معرفی ضابطه‌ی راهنمای تعیین...

جلسه هم اندیشی اعضای کمیته فنی و روسای کمیته های تخصصی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور

جلسه هم اندیشی اعضای کمیته فنی و روسای کمیته های تخصصی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور برگزار شد

واژه‌نامه بر خط چند زبانه صنعت آب و فاضلاب بارگذاری شد

واژه‌نامه بر خط چند زبانه صنعت آب و فاضلاب بارگذاری شد
  • 22 مهر روز جهانی استاندارد گرامی باد
  • 22 مهر روز جهانی استاندارد گرامی باد
  • 22 مهر روز جهانی استاندارد گرامی باد
  • استانداردها زبان مشترک جهان

گزارش تصویری