اخبـــار و تــازه ها:

روز جهانی استاندارد گرامی باد

پیام روز جهانی استاندارد

برگزاری کارگاه‌های معرفی ضوابط 689 و 692 سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگاه‌های معرفی ضابطه‌های «دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداری (692)» و «راهنمای مستندسازی...

برگزاری کارگاه آموزشی- تخصصی «چالش‏ها و راهکارهای مدیریت سیلاب در کشور»

کارگاه آموزشی- تخصصی «چالش‏ها و راهکارهای مدیریت سیلاب در کشور» برگزار گردید.

برگزاری کارگاه «معرفی استاندارد شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداری»

کارگاه «معرفی استاندارد شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداری» برگزار گردید.
  • 22 مهر روز جهانی استاندارد گرامی باد
  • 22 مهر روز جهانی استاندارد گرامی باد
  • 22 مهر روز جهانی استاندارد گرامی باد
  • استانداردها زبان مشترک جهان

گزارش تصویری