موضوع

شماره استاندارد

سازمان برنامه و بودجه کشور


 

شماره استاندارد عنوان کمیته موضوع سازمان برنامه و بودجه کشور سال پیش نویس سال انتشار تعداد مشاهده دانلود
 
413 نظام فنی اجرایی دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب مشاوران بخش آب و آبفا) 1392 1396 دانلود
135 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی مستندسازي‌ طرح‌هاي‌ آب‌ 208 1373 1379 دانلود
409 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنمای برنامه‌ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه‌های پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به‌منظور استفاده مجدد 675 1392 1394 دانلود
148 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی جداول‌ راهنماي‌ اطلاعات‌ پايه‌ مورد نياز براي‌ بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ تامين‌، انتقال‌ و توزيع‌ آب‌ كشاورزي‌ 174 1374 1377 دانلود
161 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنماي‌ كاربرد اقتصاد مهندسي‌ در پروژه‌هاي‌ توسعه‌ و مديريت‌ منابع‌ آب‌ 176 1375 1377 دانلود
168 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی برنامه‌ريزي‌ و مطالعات‌ بهينه‌سازي‌ طرح‌هاي توسعه منابع آب‌ 219 1375 1380 دانلود
196 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی مباني‌ محاسبات‌ اقتصادي‌ طرح‌هاي‌ توسعه‌ منابع‌ آب 215 1376 1380 دانلود
243 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی توسعه‌ پايدار و مديريت‌ مالي‌ منابع‌ آب‌ 140 1380 1381 دانلود
277 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتماعي، ارزش‌گذاري و توجيه اقتصادي طرح‌هاي توسعه منابع آب 331 1383 1384 دانلود
339 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنماي اصول و رويه دست‌يابي به قيمت توافقي آب 619 1387 1391 دانلود
 
« 1 2 3 4 5 ... 6 29 » صفحه: