موضوع


 

شماره نشریه

عنوان کمیته موضوع سال انتشار دانلود
 
092-3 آبیاری و زهکشی متمم فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی فصل 19 - سیستم‌های خودکار در آبیاری و زهکشی و کنترل سیلاب 1373 دانلود
092-2 آبیاری و زهکشی متمم فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی فصل 18 - تحلیل سیستم‌های منابع آب 1375 دانلود
092-1 آبیاری و زهکشی متمم فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی فصل 17 - کنترل محیط زیست 1373 دانلود
164 مهندسی رودخانه و سواحل بررسی خسارت سیلاب 1395 دانلود
160 مهندسی رودخانه و سواحل مقدمه‌ای بر تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران سیل 1395 دانلود
158 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی دستورالعمل مطالعات تجاری (مالی) و بازرگانی طرح‌های آب 1394 دانلود
165 آبیاری و زهکشی راهنمای استفاده و مدیریت زه‌آب‌های کشاورزی 1395 دانلود
072 مدیریت منابع آّب گزارش شناسایی طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور (متدولوژی) 1370 دانلود
094 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی دستورالعمل نحوه‌ي تعيين صلاحيت شركت‌هاي حفاري و پمپاژ 1373 دانلود
075 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی پيشنهاد اصلاح موادي از فصل اول و دوم قانون توزيع عادلانه آب و آيين‌نامه اجرايي آن 1371 دانلود
 
« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 14 » صفحه: