جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده
481 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنمای برآورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شرب (خانگی) 1399 128  
480 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنمای کمی کردن آثار خارجی مثبت و منفی طرح‌های توسعه منابع آب 1399 106  
468-3 نظام فنی اجرایی اسناد تامین مواد منعقدکننده 1399 116  
478 مدیریت منابع آّب روش‌های برآورد تبخیر در شرایط اقلیمی مختلف 1399 110  
476 کمیته تجهیزات ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری تجهیزات لجن‌روبی 1399 116  
477 کمیته تجهیزات ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری دریچه‌های کشویی 1399 117  
468-2 نظام فنی اجرایی اسناد تامین مواد گندزدا 1399 163  
475 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنمای برآورد ارزش اقتصادی آب در مصارف صنعتی 1399 180  
473 فاضلاب راهنمای واگذاری انشعابات فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی 1399 152  
474 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای احیای رودخانه 1399 252  
472 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی دستورالعمل تدوین الگوی مصرف آب خانگی و تاثیر آن در نظام تعرفه گذاری 1399 148  
470 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای مطالعات، طراحی، اجرا و بهره برداری سدهای رسوبگیر رودخانه ها 1399 188  
378-1 سد و تونل های انتقال ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران (بازنگری اول) 1399 227  
471 آب راهنمای استفاده ازن در گندزدایی و اکسیداسیون آب 1399 146  
468-1 نظام فنی اجرایی اسناد تامین کنتورهای آب خانگی 1399 278
469 کمیته تجهیزات مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله فاضلاب 1399 271  
466 آب آب بهداشتی راهنمای شناخت و مدیریت جداسازی آب شرب از آب بهداشتی غیرشرب خانگی 1398 327  
467 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای ارزیابی و برآورد خسارات ناشی از اضافه برداشت و یا برداشت غیرقانونی مصالح رودخانه‌ا‌ی از اراضی بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌ها 1398 385  
460 آبیاری و زهکشی ضوابط انتخاب و بهره‌برداری از تجهیزات اندازه‌گیری آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی 1398 522
459 نظام فنی اجرایی فهرست خدمات مشاور سرمایه‌پذیر در پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی (BOT، BOO، ROT و بیع متقابل) بخش آب و آبفا 1398 383  
456 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای تعیین حد بستر و حریم، ساماندهی و زیباسازی رودخانه‌ها و مسیل‌های شهری 1397 753  
455 آب راهنمای تصفیه‌ی آب آشامیدنی (شماره‌ی دو: انتخاب فرآیندهای تصفیه‌ی آب آشامیدنی بر پایه‌ی کیفیت آب خام 1397 518  
453 سد و تونل های انتقال راهنمای طراحی سدهای خاکی و سنگریزه‌ای 1397 829  
450 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای تعیین کاربری‌های مجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها 1397 633  
445 نیروگاه‌های برقابی راهنمای بهینه سازی نیروگاه‌های برق‌آبی 1399 975  
438 نظام فنی اجرایی ضوابط تشخیص صلاحیت، پیمان و شیوه‌نامه ارجاع‌کار به پیمان‌کاران ابزاردقیق سدها 1394 1414  
422 نظام فنی اجرایی دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب پیمانکاران بخش آب و آبفا) 1396 1439  
423 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنمای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی و خدمات ارائه شده ... 1393 1031  
200 سد و تونل های انتقال راهنمای‌ رفتارنگاری سدها 1376 864
302 سد و تونل های انتقال فهرست خدمات مرحله اجرای سدها (بازنگری اول) 1397 903  
1 2 صفحه: