جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
482 کمیته تجهیزات ضوابط بازرسی فنی تجهیزات صنعت آب و فاضلاب 1399 1271  
476 کمیته تجهیزات ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری تجهیزات لجن‌روبی 1399 369  
477 کمیته تجهیزات ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری دریچه‌های کشویی 1399 408  
469 کمیته تجهیزات مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله فاضلاب 1399 447