جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
468-3 نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری اسناد تامین مواد منعقدکننده 1399 429  
468-2 نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری اسناد تامین مواد گندزدا 1399 330  
468-1 نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری اسناد تامین کنتورهای آب خانگی 1399 465
438 نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری ضوابط تشخیص صلاحیت، پیمان و شیوه‌نامه ارجاع‌کار به پیمان‌کاران ابزاردقیق سدها 1394 1577  
422 نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب پیمانکاران بخش آب و آبفا) 1396 1575