ضوابط و استانداردهای در دست تدوین

1-راهنمای طراحی سدهای خاکی و سنگریزه‌ای

2- راهنمای مطالعات شکست سدها 

3- دستورالعمل نصب و راه‌اندازی ابزار دقیق در سدهای خاکی و بتنی

4- راهنمای اجرای تونل‌های انتقال آب

 تاریخ ثبت : 1395/03/23
  آخرین به روزرسانی : 1398/11/28
 کارشناس
 1814