برگزاری وبینار آموزشی ضوابط «راهنمای برداشت مصالح رودخانه‌ای» و «شرح کلی خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌ای»

طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور

در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی در سال 1401، کمیته تخصصی مهندسی رودخانه و سواحل طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور نسبت به برگزاری وبینار آموزشی معرفی ضوابط «راهنمای برداشت مصالح رودخانه‌ای» (بازنگری ضابطه 336 سازمان برنامه و بودجه کشور) و «شرح کلی خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌ای» (بازنگری ضابطه 329 سازمان برنامه و بودجه کشور) در روز یک‌شنبه مورخ 1401/05/02 با همکاری مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران اقدام نمود.

وبینار مذکور با حضور بیش از 80 نفر از کارشناسان شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان و همکاران شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران برگزار گردید. شایان ذکر است ضوابط فوق‌الذکر توسط شرکت مهندسین مشاور سبزآب اروند با مسوولیت آقای مهندس رضا سبزیوند تهیه شده است.

با توجه به این‌که ضوابط حاضر در مرحله نظر‌خواهی عام می‌باشد و نظرات دریافتی پس از بررسی تیم تهیه‌کننده و گروه نظارت در نسخه نهایی منظور خواهد شد، لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به منظور تنظیم و تدوین متن نهایی این ضوابط در قالب فرم‌های نظرسنجی ذیل اعلام و به آدرس waterstandard@wrm.ir  ارسال فرمایید.

فرم نظرسنجی 1

فرم نظرسنجی 2

فایل ارائه 1

فایل ارائه 2

کد خبر: 50008
  تاریخ خبر : 1401/04/28