جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
486 مدیریت منابع آّب نقشه راه بهنگام سازی اطلس منابع اب 1401 5  
495 مهندسی رودخانه و سواحل شرح کلی خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌ای (بازنگری ضابطه 329 سازمان برنامه و بودجه کشور) 1401 12  
494 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای برداشت مصالح رودخانه‌ای (بازنگری ضابطه 336 سازمان برنامه و بودجه کشور) 1401 15  
493 محیط زیست راهنمای مطالعات مکان‌یابی و ارزیابی محیط زیستی طرح‌های گردشگری پیرامون منابع آب داخلی 1401 78  
491 آبیاری و زهکشی راهنمای برنامه‌ریزی و مدیریت ساخت شبکه‌های آبیاری و زهکشی برای انجام فرآیند تحویل پروژه جهت بهره‌برداری 1401 86  
490 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای لایروبی رودخانه‌ها 1401 165  
489 فاضلاب ضوابط طراحی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری (بازنگری ضابطه‌ی شماره‌ی 3-129) 1401 138  
488 اجتماعی شرح کلی خدمات مطالعات اجتماعی طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای 1400 370  
- فاضلاب جامدات زیستی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری - ویژگی‌ها و پایش استاندارد ملی شماره 22967 1400 1400 404  
487 آبیاری و زهکشی ضوابط ایمنی و حفاظت سامانه‌های آبیاری 1400 360  
413 نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری راهنمای تهیه اسناد همسان برای انتخاب مشاوران بخش آب و آبفا 1400 1400 1948  
484 آبیاری و زهکشی راهنمای بهره‌گیری از سامانه‌های خودکار در شبکه‌های آبیاری و زهکشی 1400 1203  
466 آب راهنمای شناخت و مدیریت جداسازی آب شرب از آب غیر شرب بهداشتی خانگی 856 1399 1400 1031  
459 نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری راهنمای استفاده از مشاور سرمایه‌پذیر در پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی بخش آب وآبفا(BOO،BOT، ROT و بیع متقابل) 817 1398 1399 535  
479 آب فعالیت‌های خدمات‌رسانی مرتبط با سامانه‌های تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب - واژه‌نامه استاندارد ملی شماره 6669 1399 1399 695  
483 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحی و بهره‌برداری مزرعه نمونه در سامانه‌های آبیاری و زهکشی 1399 1029  
482 کمیته تجهیزات ضوابط بازرسی فنی تجهیزات صنعت آب و فاضلاب 1400 1810  
481 اقتصادی راهنمای برآورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شرب (خانگی) 1399 969  
480 اقتصادی راهنمای کمی کردن آثار خارجی مثبت و منفی طرح‌های توسعه منابع آب 1399 735  
468-3 نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری اسناد تامین مواد منعقدکننده 1399 510  
478 مدیریت منابع آّب روش‌های برآورد تبخیر در شرایط اقلیمی مختلف 1399 728  
476 کمیته تجهیزات ضوابط طراحی، ساخت، نصب و بهره‌برداری تجهیزات لجن‌روبی 854 1400 1400 615  
477 کمیته تجهیزات ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری دریچه‌های کشویی 853 1400 1400 670  
468-2 نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری اسناد تامین مواد گندزدا 1399 413  
475 اقتصادی راهنمای برآورد ارزش اقتصادی آب در مصارف صنعتی 1399 478  
473 فاضلاب راهنمای واگذاری انشعابات فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی 1399 557  
470 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای مطالعات، طراحی، اجرا و بهره برداری سدهای رسوبگیر رودخانه ها 858 1399 1400 575  
471 آب راهنمای استفاده از ازن در تصفیه آب 1399 534  
468-1 نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری اسناد تامین کنتورهای آب خانگی 1399 570
469 کمیته تجهیزات مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله فاضلاب 1399 574  
« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه: