جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده
288 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي مطالعات فرسايش و رسوب در ساماندهي رودخانه‌ها 383 1384 1386 932  
307 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي آبگيري از رودخانه و حفاظت آن 509 1385 1388 1292  
310 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري ديوارهاي سيل‌بند 518 1386 1388 1239  
311 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري آبشكن‌هاي رودخانه‌اي 516 1386 1388 622  
314 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي مطالعات ريخت شناسي رودخانه‌ها 592 1386 1391 1052  
315 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي طراحي ساخت و بهره‌برداري سامانه‌هاي انحراف سيلاب 527 1386 1391 716  
317 مهندسی رودخانه و سواحل فهرست خدمات كارهاي مهار سيلاب 480 1386 1390 1078  
318 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي روش‌هاي محاسبه آبشستگي موضعي 549 1386 1390 1214  
331 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه‌ها 688 1387 1394 1606  
343 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي مطالعات تعيين حريم سواحل درياها، درياچه‌ها، تالاب‌ها و خورها 534 1388 1389 775  
347 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي جامع مطالعات طرح، بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌ پيش‌بيني و هشدار سیل 583 1388 1391 966  
362 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي مطالعات ريخت‌شناسي دلتاها 562 1389 1390 675  
363 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي مطالعات رودخانه‌هاي مخروط افكنه‌اي 593 1389 1391 729  
366 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي شكل هندسي مقطع و راستاي رودخانه 643 1389 1392 1014  
356 مهندسی رودخانه و سواحل فهرست خدمات تعیین حدبستر و حریم تالاب‌ها و درياچه‌ها 578 1391 1391 1320  
355 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه 590 1391 1391 1923  
377 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي طراحي و اجراي سازه‌اي حفاظت سواحل 629 1390 1392 1044  
350 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای روش‏های مهار رسوب در رودخانه‏ها 598 1391 1391 882  
390 مهندسی رودخانه و سواحل دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی‌های نفتی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها 732 1390 1396 1125  
1 2 صفحه: