جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
139 مهندسی رودخانه و سواحل فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ توجيهي‌ طرح‌هاي‌ مهندسي‌ رودخانه‌ 191 1374 1378 875  
152 مهندسی رودخانه و سواحل فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ طراحي‌ تفصيلي‌ (مرحله دو) طرح‌هاي‌ مهندسي‌ رودخانه‌ 192 1374 1378 1453  
188 مهندسی رودخانه و سواحل تعيين‌ حجم‌ رسوبات‌ و توزيع‌ آن‌ در مخازن‌ سدها 221 1376 1380 1212  
054 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي‌ تعيين‌ منحني‌ دبي‌ - اشل‌ رودخانه‌ با استفاده‌ از روش‌ اينشتين ـ بارباروسا 156 1367 1375 1235  
227 مهندسی رودخانه و سواحل فرسايش‌ و رسوبگذاري‌ در محدوده‌ آبشكن‌ها 248 1378 1381 813  
213 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي‌ مهار سيلاب‌ رودخانه (روشهاي سازه اي) 242 1377 1380 1495  
205 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي‌ طراحي‌، ساخت‌ و نگهداري‌ گوره‌ها 214 1376 1380 889  
056 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي‌ تعيين‌ بار كل‌ رسوب‌ رودخانه‌ها به روش انيشتين و كلبي 273 1367 1383 930  
272 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي برداشت مصالح رودخانه‌اي 336 1382 1384 3792  
265 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي عمليات صحرايي، نمونه‌برداري مواد رسوبي رودخانه‌ها و مخازن سدها 349 1382 1385 956  
311 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري آبشكن‌هاي رودخانه‌اي 516 1386 1388 1077  
251 مهندسی رودخانه و سواحل شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه يا مسيل 276 1381 1389 1693  
307 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي آبگيري از رودخانه و حفاظت آن 509 1385 1388 1817  
288 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي مطالعات فرسايش و رسوب در ساماندهي رودخانه‌ها 383 1384 1386 1330  
347 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي جامع مطالعات طرح، بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌ پيش‌بيني و هشدار سیل 583 1388 1391 1344  
355 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه 590 1391 1391 2792  
350 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای روش‏های مهار رسوب در رودخانه‏ها 598 1391 1391 1228  
362 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي مطالعات ريخت‌شناسي دلتاها 562 1389 1390 980  
363 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي مطالعات رودخانه‌هاي مخروط افكنه‌اي 593 1389 1391 1010  
356 مهندسی رودخانه و سواحل فهرست خدمات تعیین حدبستر و حریم تالاب‌ها و درياچه‌ها 578 1391 1391 1873  
315 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي طراحي ساخت و بهره‌برداري سامانه‌هاي انحراف سيلاب 527 1386 1391 1051  
1 2 صفحه: