جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
204 سد و تونل های انتقال بررسی‌ پتانسیل‌ لغزش‌ در محدوده‌ سدها و سازه‌های‌ وابسته‌ 229 1376 1380 644  
209 سد و تونل های انتقال رفتارسنجي‌ فضاهاي‌ زيرزميني‌ در حين‌ اجرا 252 1376 1381 869  
210 سد و تونل های انتقال راهنماي‌ بهره‌برداري‌ هيدروليكي از مخزن‌ سدهاي بزرگ 335 1380 1385 850  
229 سد و تونل های انتقال ضوابط عمومي‌ طراحي‌ سازه‌هاي‌ آبي‌ بتني 312 1378 1384 876  
238 سد و تونل های انتقال نقشه‌هاي همسان‌ مجاري‌ آب‌بر زيرزميني بتني 218 1379 1380 669  
248 سد و تونل های انتقال مشخصات فني عمومي سدها 399 1380 1392 1149  
261 سد و تونل های انتقال راهنماي طراحي سازه‌اي تونل‌هاي آب بر 309 1382 1384 831  
273 سد و تونل های انتقال راهنماي طراحي و بهره‌برداري تخليه كننده عمقي مخازن سدها 521 1382 1388 896  
312 سد و تونل های انتقال شرح کلی خدمات مرحله توجیهی اولیه سدسازی 824 1397 1399 962
316 سد و تونل های انتقال راهنماي بهره‌برداري و نگهداري نيرو گاه‌هاي آبي سدهاي بزرگ 526 1386 1389 805  
328 سد و تونل های انتقال راهنماي مطالعات رسوبگذاري و رسوبزدايي مخازن سدها 589 1387 1391 1088  
349 سد و تونل های انتقال راهنمای طراحی شبکه‌های لرزه‌نگاری و شتاب‌نگاری سدها 591 1388 1391 1043  
370 سد و تونل های انتقال راهنماي ارزيابي ايمني و اقدامات اضطراري در سدها و سازه‌هاي وابسته 644 1389 1392 1081  
357 سد و تونل های انتقال راهنماي مديريت بهره‌برداري و نگهداري از تاسيسات وتجهيزات هيدرومكانيكي سد و تاسيسات وابسته 568 1390 1390 1037  
401 سد و تونل های انتقال فهرست خدمات مرحله بهره‌برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها (بازنگری اول) 678 1391 1394 1415  
1 2 صفحه: