جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده
308 آب راهنماي شناخت و بررسي عوامل موثر در آب به حساب نيامده و راهكارهاي كاهش آن 556 1385 1390 1598  
324 آب فهرست خدمات طرح‌هاي آبرساني مراحل (طراحی پایه و طراحی تفصیلی) 566 1387 1391 1359  
325 آب دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری 517 1387 1388 1140  
342-2 آب الزامات كلي لوله‌هاي بتني تحت فشار كامل اتصالات و متعلقات 13111 (شماره استاندارد ملي) 1388 1389 684  
342-1 آب لوله‌هاي بتني مسلح تحت فشار بدون استوانه فولادي و اتصالات و متعلقات 13110 (شماره استاندارد ملي) 1388 1389 677  
354 آب آب آشامیدنی- ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی (بازنگري پنجم) 1053 (شماره استاندارد ملي) 1388 1389 1165  
376 آب راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از مخازن آب شهری (بازنگری اول) (بازنگری نشریه 137) 137_r1 1390 1391 2319  
380 آب ضوابط طراحي سامانه‌هاي انتقال و توزيع آب شهري و روستايي (بازنگري و تكميل نشريه 3-117) 117-3-r1 1390 1392 19302  
1 2 صفحه: