جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
276 آبیاری و زهکشی راهنماي كاربرد مدل‌هاي تجربي و نظري آب‌شويي نمك‌هاي خاك‌هاي شور 359 1382 1385 1059  
279 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي سازه‌هاي اتصال و تخليه زهكش‌هاي روباز 358 1383 1385 903  
283 آبیاری و زهکشی راهنماي برآورد رواناب در طراحي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي 519 1383 1388 950  
284 آبیاری و زهکشی راهنماي ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي زهكشي زيرزميني 381 1383 1387 975  
295 آبیاری و زهکشی معيارها و ضوابط فني عمليات اكتشافي ژئوتكنيك سامانه‌هاي آبياري و زهكشي 493 1384 1389 1056  
301 آبیاری و زهکشی راهنماي تحويل حجمي آب در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي 384 1385 1386 3999  
303 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي هيدروليكي شيب شكن‌ها ، تندآب‌ها و تاسيسات پايانه‌اي استهلاك انرژي در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي 482 1385 1389 1460  
319 آبیاری و زهکشی راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشک 492 1386 1389 1188  
326 آبیاری و زهکشی ضوابط و معيارهاي طراحي و نقشه‌هاي‌ همسان سازه‌هاي زهكشي زيرزميني 576 1387 1391 1225  
329 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي سامانه‌هاي آبياري با لوله‌هاي كم فشار 582 1387 1391 4035  
« 1 2 3 4 5 6 » صفحه: