جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده
284 آبیاری و زهکشی راهنماي ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي زهكشي زيرزميني 381 1383 1387 592  
295 آبیاری و زهکشی معيارها و ضوابط فني عمليات اكتشافي ژئوتكنيك سامانه‌هاي آبياري و زهكشي 493 1384 1389 754  
301 آبیاری و زهکشی راهنماي تحويل حجمي آب در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي 384 1385 1386 3136  
303 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي هيدروليكي شيب شكن‌ها ، تندآب‌ها و تاسيسات پايانه‌اي استهلاك انرژي در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي 482 1385 1389 855  
319 آبیاری و زهکشی راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشک 492 1386 1389 883  
326 آبیاری و زهکشی ضوابط و معيارهاي طراحي و نقشه‌هاي‌ همسان سازه‌هاي زهكشي زيرزميني 576 1387 1391 830  
329 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي سامانه‌هاي آبياري با لوله‌هاي كم فشار 582 1387 1391 3224  
333 آبیاری و زهکشی مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه‌های آبیاری و زهکشی 699 1387 1395 948  
336 آبیاری و زهکشی بازنگري مشخصات فني و عمومي سامانه‌هاي آبياري و زهكشي (بازنگري نشريه 108) 108_r1 1388 1392 3634  
348 آبیاری و زهکشی راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی 666 1388 1390 2165  
« 1 2 3 4 5 6 » صفحه: