جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
333 آبیاری و زهکشی مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه‌های آبیاری و زهکشی 699 1387 1395 1358  
336 آبیاری و زهکشی بازنگري مشخصات فني و عمومي سامانه‌هاي آبياري و زهكشي (بازنگري نشريه 108) 108_r1 1388 1392 4785  
348 آبیاری و زهکشی راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی 666 1388 1390 2860  
371 - 372 - 373 - 374 آبیاری و زهکشی شــرح کلــی خــدمات مطالعــات تــوجیهی طرح‌های آبیاری و زهکشی 814 1390 1399 1593  
385-386 آبیاری و زهکشی راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری و زهکشی سطحی 753 1390 1397 1357  
391 آبیاری و زهکشی راهنمای مستندسازی فعالیت‌های مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی 689 1390 1394 1485  
392 و 393 آبیاری و زهکشی شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداري 664 1390 1393 1327  
« 1 2 3 4 5 6 » صفحه: