جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
328 سد و تونل های انتقال راهنماي مطالعات رسوبگذاري و رسوبزدايي مخازن سدها 589 1387 1391 1400  
349 سد و تونل های انتقال راهنمای طراحی شبکه‌های لرزه‌نگاری و شتاب‌نگاری سدها 591 1388 1391 1214  
370 سد و تونل های انتقال راهنماي ارزيابي ايمني و اقدامات اضطراري در سدها و سازه‌هاي وابسته 644 1389 1392 1313  
415 آبیاری و زهکشی دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداری 692 1392 1394 1222  
381-382 آبیاری و زهکشی شـرح کلـی خـدمات مطالعـات مرحلـه طراحـی تفصـیلی طـرح‌هـای آبیـاری و زهکشــی (تجدید نظر اول) 815 1390 1399 1381  
029 آبیاری و زهکشی فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ شناسايي‌ طرح‌هاي‌ آبياي‌ و زهكشي 96 1369 1374 878  
041 آبیاری و زهکشی فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ يك‌ (توجيهي) طرح‌هاي‌ آبياري و زهكشي‌ 93 1366 1373 1030  
042 آبیاری و زهکشی شرح‌ خدمات‌ مهندسي‌ مطالعات‌ مراحل‌ مختلف‌ طرح‌هاي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ 98 1366 1374 2337  
064 آبیاری و زهکشی فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ شناسايي‌ طرح‌هاي‌ زهكشي‌ و بهسازي‌ خاك‌ براي دشت‌هايي‌ كه‌ در آنها شبكه‌ آبياري‌ احداث‌ شده‌ است‌ 95 1370 1373 827  
068 آبیاری و زهکشی فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ دو (تشريحي‌) طرح‌هاي‌ آبياري‌ و زهكشي 94 1367 1373 827  
084 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ اندازه‌گيري‌ سرعت‌ نفوذ آب‌ به‌ خاك‌ با روش‌ استوانه‌ 243 1369 1380 4088  
096 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ حفر و تجهيز پيزومترهاي‌ مركب‌ 162 1370 1376 805  
097 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ اجرايي‌ خدمات‌ بهره‌برداري‌ و نگهداري‌ شبكه‌هاي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ 170 1370 1376 1867  
108 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ لايه‌بندي‌ خاك‌ در مطالعات‌ زهكشي‌ اراضي‌ 153 1371 1375 749  
390 مهندسی رودخانه و سواحل دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی‌های نفتی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها 732 1390 1396 1653  
112 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ بهره‌برداري‌ و نگهداري‌ از تاسيسات وتجهيزات‌ شبكه‌هاي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ 158 1371 1375 818  
113 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ حفر و تجهيز چاهك‌هاي‌ مشاهده‌اي‌ 154 1371 1375 812  
130 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ تعيين‌ هدايت‌ هيدروليك‌ خاك‌ 155 1373 1375 880  
131 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ بهره‌برداري و نگهداري‌ از ماشين‌آلات مورد نياز شبكه‌هاي‌آبياري‌ و زهكشي‌ 157 1373 1375 883  
159 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ هدايت‌ هيدروليك خاك‌ با روش‌ پيزومتري 164 1375 1376 903  
173 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي هيدروليكي‌ ساختمان‌هاي‌ حفاظتي و تقاطعي‌، تبديل‌ و ايمني و ساختمان‌هاي حفاظت در مقابل فرسايش سامانه‌هاي آبياري 337 1375 1384 1267  
174 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ تعيين‌ هدايت هيدروليك خاك به روش‌هاي مختلف 322 1375 1384 2201  
206 آبیاری و زهکشی ضوابط هيدروليكي‌طراحي‌ساختمان‌هاي‌ تنظيم‌ سطح‌ آب‌ و آبگيرها در كانال‌هاي روباز 282 1376 1383 2095  
207 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي‌ هيدروليكي‌ ايستگاه‌هاي‌ پمپاژ شبكه‌هاي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ 317 1376 1384 3230  
215 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ آزمايش‌هاي‌ آبشويي‌ خاك‌هاي‌ شور و سديمي‌ در ايران‌ 255 1377 1381 929  
228 آبیاری و زهکشی ضوابط و معيارهاي فني‌ آبياري‌ تحت فشار (طراحي) 286 1378 1383 5180  
247 آبیاری و زهکشی راهنماي نگهداري سامانه‌هاي زهكشي 315 1380 1389 767  
252 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي تعيين فاصله و عمق زهكش‌هاي زيرزميني 319 1381 1384 2388  
256 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي هيدروليكي سيفون‌ وآبگذر زيرجاده 321 1381 1384 1886  
258 آبیاری و زهکشی فهرست خدمات مهندسي مطالعات بهره‌برداري و نگهداري از سامانه‌هاي آبياري و زهكشي در حال بهره‌برداري 313 1381 1384 794  
« 1 ... 5 6 7 8 ... 9 11 » صفحه: