جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
259 آبیاری و زهکشی ضوابط انتخاب و طراحي مزرعه آزمايشي زهكشي زيرزميني 348 1382 1385 988  
266 آبیاری و زهکشی راهنماي طراحي و انتخاب موادو مصالح براي زهكش‌هاي زيرزميني 368 1382 1385 866  
274 آبیاری و زهکشی فهرست خدمات ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي زهكشي زيرزميني 320 1382 1384 717  
276 آبیاری و زهکشی راهنماي كاربرد مدل‌هاي تجربي و نظري آب‌شويي نمك‌هاي خاك‌هاي شور 359 1382 1385 1029  
279 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي سازه‌هاي اتصال و تخليه زهكش‌هاي روباز 358 1383 1385 873  
283 آبیاری و زهکشی راهنماي برآورد رواناب در طراحي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي 519 1383 1388 920  
411 مهندسی رودخانه و سواحل ضوابط طراحی کف‌بندها و تثبیت‌کننده‌های بستر 701 1392 1395 1632  
284 آبیاری و زهکشی راهنماي ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي زهكشي زيرزميني 381 1383 1387 948  
295 آبیاری و زهکشی معيارها و ضوابط فني عمليات اكتشافي ژئوتكنيك سامانه‌هاي آبياري و زهكشي 493 1384 1389 1031  
301 آبیاری و زهکشی راهنماي تحويل حجمي آب در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي 384 1385 1386 3946  
303 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي هيدروليكي شيب شكن‌ها ، تندآب‌ها و تاسيسات پايانه‌اي استهلاك انرژي در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي 482 1385 1389 1420  
319 آبیاری و زهکشی راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشک 492 1386 1389 1146  
326 آبیاری و زهکشی ضوابط و معيارهاي طراحي و نقشه‌هاي‌ همسان سازه‌هاي زهكشي زيرزميني 576 1387 1391 1194  
329 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي سامانه‌هاي آبياري با لوله‌هاي كم فشار 582 1387 1391 4004  
333 آبیاری و زهکشی مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه‌های آبیاری و زهکشی 699 1387 1395 1338  
336 آبیاری و زهکشی بازنگري مشخصات فني و عمومي سامانه‌هاي آبياري و زهكشي (بازنگري نشريه 108) 108_r1 1388 1392 4727  
348 آبیاری و زهکشی راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی 666 1388 1390 2788  
371 - 372 - 373 - 374 آبیاری و زهکشی شــرح کلــی خــدمات مطالعــات تــوجیهی طرح‌های آبیاری و زهکشی 814 1390 1399 1554  
385-386 آبیاری و زهکشی راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری و زهکشی سطحی 753 1390 1397 1320  
391 آبیاری و زهکشی راهنمای مستندسازی فعالیت‌های مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی 689 1390 1394 1448  
392 و 393 آبیاری و زهکشی شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداري 664 1390 1393 1293  
410 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای مدیریت سیلابدشت 705 1392 1395 1793  
421 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای پادسیل‌سازی 681 1393 1394 1246  
414 مهندسی رودخانه و سواحل شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه 679 1392 1394 7973  
377 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي طراحي و اجراي سازه‌اي حفاظت سواحل 629 1390 1392 1437  
310 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري ديوارهاي سيل‌بند 518 1386 1388 1927  
343 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي مطالعات تعيين حريم سواحل درياها، درياچه‌ها، تالاب‌ها و خورها 534 1388 1389 1288  
318 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي روش‌هاي محاسبه آبشستگي موضعي 549 1386 1390 1915  
317 مهندسی رودخانه و سواحل فهرست خدمات كارهاي مهار سيلاب 480 1386 1390 1852  
331 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه‌ها 688 1387 1394 2462  
« 1 ... 6 7 8 9 ... 10 11 » صفحه: