راهنمای تکمیل و تحویل تجهیزات در راه‌اندازی و بهره‌برداری اولیه از واحدهای نیروگاه‌های برق‌آبی جدیدالاحداث

کمیته نیروگاه‌های برقابی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 433
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار 1396
تاریخ پیش‌نویس 1396
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1401/09/13
 خانم دشتی
 765