جستجو
 نشریات
شماره نشریه کمیته عنوان تاریخ انتشار
094 اجتماعی دستورالعمل نحوه‌ي تعيين صلاحيت شركت‌هاي حفاري و پمپاژ 1373  
075 اجتماعی پيشنهاد اصلاح موادي از فصل اول و دوم قانون توزيع عادلانه آب و آيين‌نامه اجرايي آن 1371  
073 اجتماعی دستورالعمل مديريت پروژه‌هاي آبي (روش چهار عاملي) 1369  
069 اجتماعی دستورالعمل مديريت پروژه‌هاي آبي (روش تلفيقي - طرح و اجرا) 1369  
068 اجتماعی دستورالعمل مديريت پروژه‌هاي آبي (روش تك عاملي) 1368  
066 اجتماعی دستورالعمل مديريت پروژه‌هاي آبي (روش سه عاملي) 1368  
046 اجتماعی دستورالعمل مديريت پروژه‌هاي آبي (روش سه عاملي - 1) 1366  
016 اجتماعی ضوابط همكاري‌هاي متقابل كارفرما - مشاور به منظور انجام صحيح خدمات مهندسي در دوره‌ي مطالعات 1363  
154 اقتصادی گردآوري مدارك فني و مستندات پشتيباني براي تشخيص آثار فني، اقتصادي و زيست‌محيطي و برآورد ارزش واقعي توليد برق نيروگاه‌هاي برقابي 1393  
151 اقتصادی دستورالعمل محاسبات سنجه های ارزیابی اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب 1384  
108 اقتصادی تعيين قيمت تمام شده واحد آب زيرزميني و مقايسه آن با قيمت تمام شده واحد آب سطحي در مناطق مختلف كشور 1375  
099 اقتصادی راه‌اندازي و نحوه استفاده از نرم‌افزارهاي COSTBEN-PC-COSTAB 1374  
097 اقتصادی آشنايي با طرح و برنامه 1373  
096 اقتصادی تحليل‌هاي اقتصادي طرح‌هاي آب در سطح ملي 1374  
083 اقتصادی روش تعيين دستمزد مشاغل اجرايي مورد نياز در صنعت آب 1372  
081 اقتصادی بررسي هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري شبكه‌هاي آبياري و زهكشي 1372  
077 اقتصادی مدل‌هاي بهينه‌سازي 1372  
071 اقتصادی مباني تعيين نرخ آب كشاورزي 1369  
063 اقتصادی دستورالعمل برآورد هزينه‌هاي تجهيز و برچيدن و هزينه‌هاي مستمر كارگاه براي طرح‌هاي صنعت آب 1367  
061 اقتصادی روش تهيه استاندارد قيمت براي پروژه‌هاي مهندسي آب (مباني اساسي قيمت‌ها) 1366  
058 اقتصادی روش تهيه استاندارد قيمت براي پروژه‌هاي مهندسي آب كشور عمليات خاكي 1367  
102 آب مبناي طراحي و ساخت دريچه‌هاي كشويي 1371  
059 آب تجهيزات كلرزني 1367  
043 آب بررسي وضعيت كلرزني آب مشروب در كشور 1366  
153 سد و تونل های انتقال بررسي، گرد‌آوري و ارزيابي فني تجارب كاربردي و اجرايي مطالعات شكست سدها در كشورهاي پيشرو در اين زمينه 1389  
152 سد و تونل های انتقال جستجو و معرفي ادبيات فني موجود در مورد تحليل و طراحي لرزه‌اي سازه‌هاي آبي مختلف 1387  
134 سد و تونل های انتقال تاریخچه مدل‌های کاهیدگی و معیارهایی برای انتخاب مدل مناسب 1379  
129 سد و تونل های انتقال روش‌های اکتشاف در زمین‌های کارستی 1382  
128 سد و تونل های انتقال نمودهايي از ويژگي‌هاي انحلالي سنگ‌ها و اثر زيست‌محيطي آنها 1382  
124 سد و تونل های انتقال خواص انحلال‌پذيري واحدهاي سنگي 1379  
« 1 2 3 4 5 » صفحه: