جستجو
 نشریات
شماره نشریه کمیته عنوان تاریخ انتشار
087 سد و تونل های انتقال راهنماي تدوين استاندارد سدسازي 1373  
079 سد و تونل های انتقال استاندارد مديريت بهره‌برداري سدها در ژاپن (كميته ملي سدهاي بزرگ ژاپن مه 1986) 1372  
078 سد و تونل های انتقال نگرشي اجمالي بر مخازن بزرگ غيرتيپ 1372  
056 سد و تونل های انتقال فهرست مفاهيم و روش‌هاي كاربردي بررسي‌هاي ژئوتكنيكي 1374  
055 سد و تونل های انتقال تجزيه فعاليت اصلي «عمليات بتني» به فعاليت ساده و جزيي اجرايي 1366  
040 سد و تونل های انتقال تجزيه فعاليت اصلي «عمليات خاكي» به فعاليت ساده و جزيي اجرايي 1366  
037 سد و تونل های انتقال دستورالعمل برنامه‌ريزي به روش مسير بحراني (C.P.M) 1365  
022 سد و تونل های انتقال فهرست استانداردهاي سازه‌اي كشورهاي مختلف 1364  
121 آبیاری و زهکشی ارزيابي عملكرد و نحوه‌ي مديريت شركت‌هاي بهره‌برداري و نگهداري 1376  
106 آبیاری و زهکشی تصويري از وضعيت كنوني شركت‌هاي بهره‌برداري 1376  
104 آبیاری و زهکشی راهنماي مشاركت مردمي در طرح‌هاي آب و خاك (شبكه‌هاي آبياري و زهكشي) 1374  
033 آبیاری و زهکشی جدول‌هاي كاربردي فرمول مانينگ براي محاسبه جريان هيدروليكي انهار 1365  
149 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي مهار فرسايش و حفاظت رودخانه‌ها 1383  
146 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي ادوات نمونه‌برداري بار رسوبي رودخانه‌ها 1383  
145 مهندسی رودخانه و سواحل چكيده برخي از استانداردهاي بين‌المللي مرتبط با مهندسي رودخانه 1382  
144 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي روش‌هاي رسوب‌گيري در آبگيرها 1384  
140 مهندسی رودخانه و سواحل اندازه‌گيري و بررسي خطاها در نمونه برداري بار معلق و بار بستر 1381  
136 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي تعيين آبشستگي در سازه‌هاي مهم هيدروليكي 1380  
042 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي آزمايش تعيين حدود اتربرگ 1366  
024 مهندسی رودخانه و سواحل فهرست خدمات مرحله شناسايي رسوب سنجي و رسوب‌شناسي در مخازن سدهاي در دست بهره‌برداري 1364  
156 مدیریت منابع آّب راهنمای بررسی اثرات اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی بر وضعیت آبخوان 1393  
155 مدیریت منابع آّب دستورالعمل‌ تهيه‌ بيلان‌ نمك‌ آب‌ زيرزميني‌ 1393  
150 مدیریت منابع آّب راهنماي استاندارد در تغذيه‌ي مصنوعي آب‌هاي زيرزميني 1384  
148 مدیریت منابع آّب ژئوفيزيك و نقش آن در مهندسي آب «روش‌هاي چاه‌نگاري در هيدرولوژي و راهنماي آنها در مطالعات مكانيك سنگ و ژئوتكنيك» 1382  
147 مدیریت منابع آّب راهنماي پمپاژ و برداشت مجاز از مخازن آب در سازندهاي سخت 1383  
143 مدیریت منابع آّب اصول و تحليل سياست‌هاي مديريت آب 1377  
142 مدیریت منابع آّب راهنماي مطالعات هيدروژئوشيميايي در محيط‌هاي كارستي و سازندهاي سخت 1382  
141 مدیریت منابع آّب راهنماي نمونه‌برداري از آب زيرزميني در دوره تغذيه مصنوعي 1382  
139 مدیریت منابع آّب دستورالعمل بررسي ويژگي‌هاي عمومي آب 1379  
138 مدیریت منابع آّب اصول و مبناي برنامه‌ريزي بخش آب «راهنماي تهيه‌ي طرح‌هاي جامع آب در سطح ملي» 1375  
« 1 2 3 4 5 » صفحه: