جستجو
 نشریات
شماره نشریه کمیته عنوان تاریخ انتشار
170 مدیریت منابع آّب دستورالعمل آزمایش‌های پمپاژ 1383  
169 محیط زیست راهنمای چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی 1396  
168 آب راهنمای ملاحظات واگذاری و نصب کنتورهای مستقل 1395  
157 اقتصادی راهنمای تعیین حق اشتراک و تعرفه فروش آب به مشترکین و آب‌بران شرکت‌های آب‌منطقه‌ای 1394  
159 نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری ضوابط نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفا در کشور 1394  
167 سد و تونل های انتقال مروری بر ضوابط و استانداردهای انتخاب سیلاب‌های طراحی سدها 1395  
163 مدیریت منابع آّب فهرست خدمات مرحله طراحی تفصیلی آبخیزداری 1395  
161 مدیریت منابع آّب دستورالعمل انتخاب آمارها و داده‌های مورد نیاز برای تهیه مدل‌های کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی 1395  
162 مدیریت منابع آّب تعاریف و دامنه کار مراحل مختلف خدمات مهندسی طرح‌های آب 1395  
166 آبیاری و زهکشی مبانی نظری و کاربردی ارزش‌گذاری اقتصادی آب در مصارف کشاورزی 1395  
« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 15 » صفحه: