جستجو
 نشریات
شماره نشریه کمیته عنوان تاریخ انتشار
075 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی پيشنهاد اصلاح موادي از فصل اول و دوم قانون توزيع عادلانه آب و آيين‌نامه اجرايي آن 1371  
073 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی دستورالعمل مديريت پروژه‌هاي آبي (روش چهار عاملي) 1369  
069 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی دستورالعمل مديريت پروژه‌هاي آبي (روش تلفيقي - طرح و اجرا) 1369  
068 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی دستورالعمل مديريت پروژه‌هاي آبي (روش تك عاملي) 1368  
066 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی دستورالعمل مديريت پروژه‌هاي آبي (روش سه عاملي) 1368  
046 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی دستورالعمل مديريت پروژه‌هاي آبي (روش سه عاملي - 1) 1366  
016 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی ضوابط همكاري‌هاي متقابل كارفرما - مشاور به منظور انجام صحيح خدمات مهندسي در دوره‌ي مطالعات 1363  
154 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی گردآوري مدارك فني و مستندات پشتيباني براي تشخيص آثار فني، اقتصادي و زيست‌محيطي و برآورد ارزش واقعي توليد برق نيروگاه‌هاي برقابي 1393  
151 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی دستورالعمل محاسبات سنجه های ارزیابی اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب 1384  
108 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی تعيين قيمت تمام شده واحد آب زيرزميني و مقايسه آن با قيمت تمام شده واحد آب سطحي در مناطق مختلف كشور 1375  
« 1 ... 4 5 6 7 ... 8 14 » صفحه: