فراخوان تدوین «راهنمای محاسبات فنی برآورد سیلاب با دوره بازگشت»

 با سلام،‌

به آگاهی می‌رساند در راستای شرح وظایف کمیته تخصصی مدیریت منابع آب طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور، مقرر است تدوین «راهنمای محاسبات فنی برآورد سیلاب با دوره بازگشت» بر اساس گزارش شناخت پیوست، در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور تهیه و مورد استفاده قرار گیرد. از این‌ رو، ضروری است در صورت تمایل به همکاری در تدوین ضابطه مذکور، اطلاعات زیر (طبق فرم‌ پیشنهاد فنی و مالی تدوین ضابطه/ استاندارد) حداکثر تا تاریخ 1401/11/01 به نشانی: تهران، خیابان ولی‌عصر، نرسیده به چهارراه زرتشت، خیابان شهید پرویز روشن، پلاک 27 ارسال گردد.

  • سابقه انجام مطالعات قبلی در خصوص تدوین ضابطه
  • روش انجام کار (متدولوژی تدوین ضابطه)
  • نتایج مورد انتظار از به کارگیری ضابطه
  • منابع و مراجع اصلی مورد استفاده در تدوین ضابطه
  • شرح خدمات پیشنهادی تدوین ضابطه
  • برنامه زمان‌بندی
  • جزییات تخصص‌ها و نفرماه برای انجام شرح خدمات (آنالیز حق‌الزحمه برآورد شده)
  • مشخصات پژوهشگران اصلی و پژوهشگران همکار مورد نیاز برای تدوین ضابطه

تخصص‌های اصلی مورد نیاز براساس نظر کمیته شامل: کارشناس مهندسی رودخانه، کارشناس منابع آب و کارشناس هیدرولوژی می‌باشد.

شایان ذکر است به استناد جزء 4 بند ث ماده 16 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، روش انتخاب مشاور تک‌گزینه‌ای بوده و کمیته تخصصی مربوطه، پس از بررسی اطلاعات فوق و ارزیابی مشاوران مطابق فرم پیوست، نسبت به انتخاب مشاور نهایی در چارچوب ضوابط حاکم اقدام خواهد نمود. همچنین پیشنهاد باید به گونه‌ای تنظیم شود که مدت زمان تهیه پیش‌نویس ضابطه از 12 ماه و مجموع نفرماه پروژه از 25 نفرماه تجاوز ننماید.

در ضمن برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانید با خانم دکتر قبادی با شماره تلفن 43680288 تماس حاصل فرمایید. 

گزارش شناخت

فرم پیشنهاد تدوین ضابطه

معیار ارزیابی فنی مشاوران حقیقی و حقوقی

 
 

 تاریخ ثبت : 1399/07/01
  آخرین به روزرسانی : 1401/09/26
 کارشناس
 1790