فراخوان تهیه «ضوابط طراحی تصفیه خانه های آب شرب شهری ( بازنگری نشریه ٣-١٢١)»

با سلام،

به آگاهی می‌رساند در راستای شرح وظایف کمیته تخصصی آب طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور، مقرر است «ضوابط طراحی تصفیه خانه های آب شرب شهری ( بازنگری نشریه 3-121)» با توجه به گزارش شناخت پیوست، در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور تهیه و مورد استفاده قرار گیرد. از این‌رو، در صورت تمایل به همکاری در تدوین ضابطه مذکور، ضروری است اطلاعات زیر (طبق فرم‌ پیشنهاد فنی و مالی تدوین ضابطه/ استاندارد) حداکثر تا تاریخ 1401/11/30 به نشانی تهران، خیابان فلسطین شمالی، کوچه شهید پرویز روشن، پلاک 27 ارسال گردد.

·        سابقه انجام مطالعات قبلی در خصوص تدوین ضابطه

·        روش انجام کار (متدولوژی تدوین ضابطه)

·        نتایج مورد انتظار از به‌کارگیری ضابطه

·        منابع و مراجع اصلی مورد استفاده در تدوین ضابطه

·        شرح خدمات پیشنهادی تدوین ضابطه

·        برنامه زمان‌بندی

·        جزئیات تخصص‌ها و نفرماه برای انجام شرح خدمات (آنالیز حق‌الزحمه برآورد شده)

·        مشخصات پژوهشگر اصلی و پژوهشگران همکار مورد نیاز برای تدوین این ضابطه

شایان ذکر است به استناد جزء 4 بند ث ماده 16 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، روش انتخاب مشاور تک‌گزینه‌ای بوده و کمیته تخصصی مربوطه، پس از بررسی اطلاعات فوق و ارزیابی مشاوران مطابق فرم پیوست، نسبت به انتخاب مشاور نهایی در چارچوب ضوابط حاکم اقدام خواهد نمود. همچنین پیشنهاد باید به گونه‌ای تنظیم شود که مدت زمان تهیه پیش نویس ضابطه از 12 ماه و مجموع نفرماه پروژه از 25 نفرماه تجاوز ننماید. در ضمن برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانید با آقای مهندس کنعانی با شماره تلفن 43680292 تماس حاصل فرمایید.

گزارش شناخت

فرم پیشنهاد تدوین ضابطه

معیارهای ارزیابی فنی مشاوران

 تاریخ ثبت : 1399/12/19
  آخرین به روزرسانی : 1401/11/02
 کارشناس
 1984