«شرح کلی خدمات مطالعات اجتماعی مدیریت منابع آب زیرزمینی»

 

با سلام،

به آگاهی می‌رساند در راستای شرح وظایف کمیته تخصصی اجتماعی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور، مقرر است تدوین «شرح کلی خدمات مطالعات اجتماعی مدیریت منابع آب زیرزمینی» بر اساس گزارش شناخت پیوست، در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور تهیه و مورد استفاده قرار گیرد. از این‌ رو، ضروری است در صورت تمایل به همکاری در تدوین ضابطه مذکور، اطلاعات زیر (طبق فرم‌ پیشنهاد فنی و مالی تدوین ضابطه/ استاندارد) حداکثر تا تاریخ 1402/01/20 به نشانی: تهران، خیابان ولی‌عصر، نرسیده به چهارراه زرتشت، خیابان شهید پرویز روشن، پلاک 27 ارسال گردد.

§        سابقه انجام مطالعات قبلی در خصوص تدوین ضابطه

§        روش انجام کار (متدولوژی تدوین ضابطه)

§        نتایج مورد انتظار از به‌کارگیری ضابطه

§        منابع و مراجع اصلی مورد استفاده در تدوین ضابطه

§        شرح خدمات پیشنهادی تدوین ضابطه

§        برنامه زمان‌بندی

§        جزئیات تخصص‌ها برای انجام شرح خدمات (آنالیز حق الزحمه برآورد شده)

§       مشخصات پژوهشگر اصلی و پژوهشگران همکار مورد نیاز برای تدوین این ضابطه

تخصص‌های اصلی مورد نیاز بر اساس نظر کمیته شامل: جامعه شناسی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی، توسعه روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، مردم شناسی، پژوهشگری علوم اجتماعی و مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی می‌باشد.

شایان ذکر است به استناد جزء 4 بند ث ماده 16 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، روش انتخاب مشاور تک‌گزینه‌ای بوده و کمیته تخصصی مربوطه، پس از بررسی اطلاعات فوق و ارزیابی مشاوران مطابق فرم پیوست، نسبت به انتخاب مشاور نهایی در چارچوب ضوابط حاکم اقدام خواهد نمود. همچنین پیشنهاد باید به گونه‌ای تنظیم شود که مدت زمان تهیه پیش‌نویس ضابطه از 12 ماه و مجموع نفرماه پروژه از 25 نفرماه تجاوز ننماید.

در ضمن، جهت کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانید با خانم عزیززاده با شماره تلفن 43680293 تماس حاصل فرمایید.

گزارش شناخت

فرم پیشنهاد تدوین ضابطه

معیار ارزیابی فنی مشاوران حقیقی و حقوقی

 تاریخ ثبت : 1400/04/15
  آخرین به روزرسانی : 1401/12/13
 کارشناس
 1357