ضوابط در دست اقدام

1- بازنگری «راهنمای پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها» (ضابطه شماره 307 سازمان برنامه و بودجه کشور)

2- تدوین «راهنمای مطالعات کنترل جریان‌های واریزه‌ای»

 

 

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی : 1402/04/24
 کارشناس
 1389