ضوابط در دست اقدام

1- بازنگری «راهنما و فهرست خدمات برداشت مصالح رودخانه‌ای (ضوابط شماره 329 و 336 سازمان برنامه و بودجه کشور)»

2- راهنمای جامع طراحی مورفوهیدرولیکی پل‌ها و آبگذرها (آبروها یا کالورت‌ها) در سامانه رودخانه 

3- راهنمای مطالعات و کنترل سیلاب‌های واریزه‌ای

4- شرح کلی خدمات مطالعات مدیریت جامع و یکپارچه سیلاب در سطح حوضه‌های آبریزکشور

5- ضوابط و معیارهای برآورد خسارات سیلاب (مستقیم و غیرمستقیم) و اعتبارات مورد نیاز رخداد سیلاب

6- راهنمای طرح، اجرا و برچیدن سازه های موقتی اضطراری متقاطع رودخانه در رخداد سیلاب(پل ها،آبگذرها،کالورت ها، خطوط انتقال آب، برق، نفت و گاز)

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی : 1400/06/02
 کارشناس
 389