ضوابط در دست اقدام

1- راهنمای مطالعات بهره‌برداری از مخازن سدها (بازنگری اول)

2- راهنمای مطالعات افزایش ارتفاع سدهای در دست بهره‌برداری

3- راهنمای مطالعات حفاظت عمومی سد و تاسیسات وابسته

4- راهنمای بازرسی سدهای بزرگ (بازنگری اول)

 

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی : 1401/05/23
 کارشناس
 1224