ضوابط در دست اقدام

1- راهنمای مطالعات بهره‌برداری از مخازن سدها

2- راهنمای مطالعات افزایش ارتفاع سدهای در دست بهره‌برداری

3- فهرست خدمات مرحله توجیهی نهایی سدسازی

4- راهنمای طراحی سیستم انحراف آب در حین ساختمان سد

5- راهنمای مطالعات حفاظت عمومی سد و تاسیسات وابسته

 

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی :
 کارشناس
 520