ضوابط در دست اقدام

1- تهیه اسناد فعالیت بخش خصوصی در زمینه‌ی بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

2- بازنگری ضوابط استانداردنویسی در صنعت آب و فاضلاب با استفاده از تجربیات بین­‌المللی

3- تهیه ضابطه و مقررات همسان‌ جهت تحویل موقت و قطعی پروژه‌ها

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی : 1402/04/24
 کارشناس
 1023