ضوابط در دست اقدام

1- اسناد سامان‌دهی شرکت‌های بازرسی فنی تجهیزات صنعت آب و فاضلاب

2- تهیه اسناد فعالیت بخش خصوصی در زمینه‌ی بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

3- بازنگری ضوابط استانداردنویسی در صنعت آب و فاضلاب با استفاده از تجربیات بین­‌المللی

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی :
 کارشناس
 798