ضوابط در دست اقدام

1- ضوابط قیمت‌گذاری آب، خدمات جمع‌آوری فاضلاب و پساب

2- ضابطه چگونگی ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های بخش آب

3- راهنمای استفاده از تسهیلات مالی داخلی و خارجی برای بخش آب

4- راهنمای مدیریت دارایی‌های بخش آب و فاضلاب بر اساس استاندارد iso55001

5- راهنمای کاربردی اقتصاد رفتاری در بخش آب و آبفا

6- ضابطه تهیه پارامترهای ملی محاسباتی در تحلیل اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی :
 کارشناس
 400