ضوابط در دست اقدام

1- راهنمای قیمت‌گذاری آب در مصارف کشاورزی و صنعتی و پیشنهاد برای اصلاح نظام تعرفه

2راهنمای کاربردی اقتصاد رفتاری در بخش آب و آبفا

3- ضابطه تهیه پارامترهای ملی محاسباتی در تحلیل اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی : 1401/05/19
 کارشناس
 999