ضوابط در دست اقدام

1- شرح کلی خدمات مطالعات اجتماعی طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای

2- مطالعات طرح‌های آبرسانی روستایی

3- ضابطه مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌های منابع آب و آبفا

4- راهنمای پایش و ارزشیابی مولفه‌های حکمرانی خوب در پروژه‌ها و طرح‌های آب و آبفا

5- ضابطه ارزیابی ظرفیت نهادهای رسمی و غیررسمی محلی برای مدیریت بهره­‌برداری و نگهداری از شبکه‌­های آبیاری و زهکشی

6- راهنمای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی ذی‌نفعان در طرح‌های آب و آبفا

7- راهنمای توان‌افزایی (توسعه توانمندی/توانمندسازی) ذی‌نفعان طرح‌های آب و آبفا

8- ساز و کارها و ابعاد اجتماعی حکمرانی خوب سیل

9- راهنمای ارزیابی اثربخشی نظام‌های بهره‌برداری آب و کشاورزی

10- راهنمای تسهیلگری در طرح‌ها و پروژه های آب و آبفا

11- مطالعات اجتماعی طرح‌های شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب

12- مطالعات اجتماعی مدیریت منابع آب زیرزمینی

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی : 1400/07/27
 کارشناس
 113