ضوابط در دست اقدام

1- راهنمای جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات نیروگاه‌های برقابی

2- دستورالعمل/راهنمای استفاده از پوشش‌های نوین به‌ ویژه بر مبنای فناوری‌های نانو در تجهیزات نیروگاه‌های کشور

3- دستورالعمل بهره‌برداری از نیروگاه‌های برقابی در شرایط سیلابی

4- دستورالعمل ارتقای نیروگاه‌های برق‌آبی به نیروگاه برق‌آبی هوشمند به منظور ارتقای بهره‌وری و استفاده بهینه از دارائی‌های نیروگاه‌ها و نیز ایجاد زمینه ارتقای شبکه برق کشور در آینده به شبکه برق هوشمند

5- راهنمای مطالعات و راه‌اندازی نیروگاه‌های برقابی کوچک و میکرو

6-  راهنمای به‌کارگیری استانداردهای تحلیل ریسک و اطفای حریق و اعمال الزامات پدافند غیرعامل در نیروگاه‌های برق‌آبی کشور به‌ویژه نیروگاه‌های زیرزمینی

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی : 1400/07/17
 کارشناس
 354