ضوابط در دست اقدام

1- راهنمای مدیریت جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات نیروگاه‌های برقابی

2- دستورالعمل استفاده از پوشش‌های نوین به‌ ویژه بر مبنای فناوری‌های نانو در تجهیزات نیروگاه‌های کشور

3- دستورالعمل بهره‌برداری از نیروگاه‌های برقابی در شرایط سیلابی

4- راهنمای مطالعات و راه‌اندازی نیروگاه‌های برقابی کوچک و میکرو

 

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی : 1401/05/23
 کارشناس
 723