ضوابط در دست اقدام

1- ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری از همزن‌ها

2- ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری از تجهیزات خاص زلال سازی

3- ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری از سامانه‌های ازن زنی

4- ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری از هواده‌های دیفیوزری

5- ضوابط تجهیزات الکتریکال صنعت آب و فاضلاب

6- ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری از هواده‌های سطحی

7- ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری از تجهیزات آشغالگیری

8- ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری از تجهیزات دانه‌گیری

9- بازنگری بخش آب نشریه شماره 303 سازمان برنامه و بودجه کشور

10- ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری از نازل‌ها در فیلتراسیون آب

11- برنامه آزمون ITP تجهیزات خطوط لوله آب و فاضلاب

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی :
 کارشناس
 1120