اعضا

اعضای کمیته فنی استانداردهای آب و آبفا:

 

آقای مهندس حاجیانی بوشهریان (رئیس کمیته)

 

آقای مهندس ابراهیم‌نیا (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای مهندس کشفی (نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)

 

آقای مهندس هوشمند (نماینده سندیکای پیمانکاران)

 

خانم مهندس رمضانعلی (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

آقای مهندس قانع (خبره صنعت)

 

آقای مهندس سیاری (خبره صنعت)

 

خانم مهندس کرمی (دبیر کمیته)

 

 

 تاریخ ثبت : 1400/07/24
  آخرین به روزرسانی : 1402/03/29
 خانم دشتی
 1673