اخبـــار و تــازه ها:

برگزاری نشست تخصصی «جایگاه استانداردها و ضوابط فنی در مهندسی و مدیریت رودخانه‌ها در ایران»

در حاشیه دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی رودخانه اهواز- بهمن ماه 1400

برگزاری کارگاه آموزشی «ملاحظات فنی و تجربیات اجرایی برداشت مصالح رودخانه‌ای در کشور»

در حاشیه دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی رودخانه اهواز- بهمن ماه 1400

برگزاری وبینارتخصصی آموزشی «راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی»

با همکاری مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

گزارش تصویری