اخبـــار و تــازه ها:

کارگاه آموزشی و تخصصی «راهنمای تهیه نقشه‌های خطرپذیری سیلاب»

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور در تاریخ 26 آذرماه 1398 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی معرفی...

کارگاه آموزشی و تخصصی «راهنمای تهیه نقشه‌های خطرپذیری سیلاب»

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور در تاریخ 26 آذرماه 1398 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی معرفی...

نظرسنجی طرح تدوین نقشه‌راه بهنگام‌سازی اطلس منابع آب در کشور

فرم نظرسنجی و پرسش‌نامه حاضر با هدف آسیب‌شناسی اطلس منابع آب و نظرسنجی در خصوص تدوین و به‌روز‌رسانی اطلس‌های آب/ منابع آب در کشور و در...

برگزاری کارگاه تبیین استاندارد ملی استفاده از پساب در مصارف مختلف

برگزاری کارگاه تبیین استاندارد ملی استفاده از پساب در مصارف مختلف

نشست هم‌اندیشی بررسی و بازنگری ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران

کمیته تخصصی سد و تونل‌های انتقال طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور اقدام به برگزاری نشست هم‌اندیشی ضوابط انتخاب سیلاب طراحی...
  • 22 مهر روز جهانی استاندارد گرامی باد
  • 22 مهر روز جهانی استاندارد گرامی باد
  • 22 مهر روز جهانی استاندارد گرامی باد
  • استانداردها زبان مشترک جهان

گزارش تصویری