ضوابط و استانداردهای در دست تدوین

1- تدوین نقشه ‌راه به هنگام‌سازی اطلس منابع آب

2- تهیه دستورالعمل تبخیرسنجی و روش‌های برآورد تبخیر

 

 تاریخ ثبت : 1395/03/23
  آخرین به روزرسانی : 1400/08/05
 کارشناس
 997