ضوابط و استانداردهای در دست تدوین

1- ضوابط شبیه‌سازی کیفیت آب در مخازن سدها

2- راهنمای تحلیل، تفسیر و گزارش‌دهی داده‌های کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی

3- ضوابط مکان‌یابی و ارزیابی پیامدهای محیط‌زیستی سامانه‌های آب شیرین‌کن

 تاریخ ثبت : 1395/03/23
  آخرین به روزرسانی : 1400/12/17
 کارشناس
 2691