اعضا

اعضای کمیته اجتماعی:

 

آقای دکتر معصومی (نماینده مشاوران - رئیس کمیته)

 

آقای مهندس ارشدی (نماینده حوزه ستادی)

 

خانم دکتر سلطانی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای نشاط‌ پور (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

آقای حبیبی (نماینده سایر دستگاه‌ها)

 

خانم مهندس بینا (نماینده وزارت جهاد کشاورزی)

 

آقای مهندس حب وطن (خبره صنعت)

 

آقای دکتر باقری (نماینده دانشگاه)

 

خانم مهندس فولادی (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1402/01/27
 کارشناس
 3120