اعضا

اعضای کمیته اجتماعی:

 

آقای دکتر معصومی (نماینده مشاوران - رئیس کمیته)

 

آقای مهندس ارشدی (نماینده حوزه ستادی)

 

خانم دکتر سلطانی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای توحیدی (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

آقای حبیبی (نماینده سایر دستگاه‌ها)

 

آقای مهندس ربیعی‌فر (نماینده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور)

 

آقای مهندس حب وطن (خبره صنعت)

 

آقای دکتر باقری (نماینده دانشگاه)

 

خانم عزیززاده (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1400/07/27
 کارشناس
 2968