اعضا

اعضای کمیته اقتصادی:

 

خانم مهندس آریان (خبره صنعت - رئیس کمیته)

 

آقای مهندس رئیسی (نماینده مشاوران)

 

آقای دکتر ابراهیمی (نماینده حوزه ستادی)

 

آقای مهندس مجیدی‌فر (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای دکتر سجادی‌فر (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

آقای دکتر صادقی (نماینده دانشگاه)

 

آقای دکتر تهامی‌پور (خبره صنعت)

 

آقای دکتر مروت (خبره صنعت)

 

آقای مهندس سبزی (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

خانم عزیززاده (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1403/03/19
 کارشناس
 3509