زمینه‌های فعالیت طرح

طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور در زمینه‌های زیر فعالیت می‌کند:

 • مدیریت منابع آب
 • مهندسی رودخانه و سواحل
 • شبکه های آبیاری و زهکشی
 • سد و تونل‌های انتقال
 • آب
 • فاضلاب
 • محیط زیست
 • مطالعات اقتصادی
 • مطالعات اجتماعی
 • نیروگاه‌های برقابی
 • نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری
 • تجهیزات

 تاریخ ثبت : 1394/07/04
  آخرین به روزرسانی : 1400/06/28
 کارشناس
 3685