ضوابط و استانداردهای در دست تدوین

1- راهنمای مطالعات شکست سدها 

2- دستورالعمل نصب و راه‌اندازی ابزار دقیق در سدهای خاکی و بتنی

3- راهنمای اجرای تونل‌های انتقال آب

4- فهرست خدمات مرحله توجیهی نهایی سد سازی

5- ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران (بازنگری اول)

 تاریخ ثبت : 1395/03/23
  آخرین به روزرسانی : 1401/05/23
 کارشناس
 2876