ضوابط و استانداردهای در دست تدوین

1- راهنمای مطالعات شکست سدها 

2- دستورالعمل نصب و راه‌اندازی ابزار دقیق در سدهای خاکی و بتنی

3- راهنمای اجرای تونل‌های انتقال آب

 تاریخ ثبت : 1395/03/23
  آخرین به روزرسانی : 1400/03/23
 کارشناس
 2254