نمایندگان مجری و سرپرستان طرح تا کنون

نمایندگان مجری، روسای شورای استاندارد، روسای گروه استاندارد، ضوابط و معیارهای فنی و سرپرستان طرح از سال 1361 تاکنون به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می‌باشد:

آقایان: مهندس ابراهیم‌نیا مقدم، مهندس اسدالهی، دکتر بدیعی، مهندس تاج‌گردون‌، مهندس حاج‌رسولی‌ها، مهندس حاجیانی، دکتر دیانت، دکتر ریاحی، مهندس زرکوب، دکتر زرگرپور، مهندس سیاری، مهندس شفیعی، مهندس شفیعی‌فر، مهندس تقی عبادی تازه‌کند، مهندس عطارزاده، مهندس غفاری شیروان، مهندس غنی‌زاده، مهندس فتوره‌چی، دکتر کبودانیان اردستانی، مهندس محمودیان، دکتر مکنون، دکتر منتظری، دکتر منعم، مهندس میرداود میلانی، مهندس میرزادگان، دکتر نورزاد، مهندس همتی 

خانم‌ها: مهندس رواندوست، اطاعتگر، مهندس کرمی

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1400/07/03
 کارشناس
 4271