از سال 1361 تا 1379

اسامی کمیته‌های اصلی، خدماتی و گروه‌های کاری که از سال  1361 تا 1379 در طرح فعالیت داشته‌اند عبارتند از:

1- کمیته مدیریت منابع آب (کمیته اصلی)

1-1- گروه تدوین سیاست‌های مدیریت منابع آب

1-2- گروه برنامه‌ریزی

1-3- گروه بررسی منابع و تهیه بیلان آب

1-4- گروه بررسی‌های اجتماعی

1-5- گروه آموزش*

1-6- گروه همکاری‌های بین‌المللی

1-7- کمیته مدیریت طرح ( قبلا با عنوان کمیته هماهنگی تهیه استاندارد بوده است)

2- کمیته مهندسی رودخانه و سواحل (کمیته اصلی)

3- کمیته آبیاری و زهکشی (کمیته اصلی)

3-1- گروه آبیاری

3-2- گروه زهکشی

3-3- گروه بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

3-4- گروه الگوی مصرف آب کشاورزی 

4- کمیته سد و تونل‌های انتقال (قبلا با عنوان کمیته سدسازی بوده است) (کمیته اصلی)

4-1- گروه سیلاب‌های طراحی

5- کمیته آب و فاضلاب شهری (کمیته اصلی)

5-1- گروه تصفیه آب و فاضلاب

5-2- گروه شبکه آب و فاضلاب

5-3- گروه بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب

5-4- گروه الگوی مصرف آب شرب

6- کمیته بررسی‌های اقتصادی

7- کمیته کاربرد کامپیوتر در مهندسی آب (قبلا با عنوان کمیته خدمات ماشینی آب بوده است)

8- کمیته قیمت‌های پایه

8-1- گروه ضوابط پایه و زیربنایی*

8-2- گروه آبیاری و زهکشی*

9- کمیته لوازم و تجهیزات (قبلا کمیته لوازم و مصالح بوده است)

10- کمیته خدمات ماشینی سازه

11- کمیته هیدرولوژی

12- کمیته هیدروژئولوژی

12-1- گروه کیفیت آب

12-2- گروه بررسی‌های اکتشافی

12-3- گروه بهره‌برداری و مدیریت

12-4- گروه هیدروژئوشیمیایی

12-5- گروه آزمایش‌های پمپاژ

12-6- گروه تغذیه مصنوعی

12-7- گروه آماربرداری

12-8- گروه مدیریت بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی*

13- کمیته ژئوتکنیک

13-1- گروه ژئوفیزیک

13-2- گروه زمین‌شناسی مهندسی

13-3- گروه مکانیک سنگ

13-4- گروه لرزه‌خیزی

14- کمیته رسوب و آبخیزداری

14-1- گروه رسوب

14-2- گروه آبخیزداری

15- کمیته خدمات آزمایشگاهی*

16- کمیته سازه

17- کمیته برق و مکانیک و تاسیسات سدها

18- کمیته تکنولوژی ساخت

19- کمیته مدیریت پروژه

20- کمیته واژه‌های آب

20-1- گروه واژه‌های هیدرولوژی

20-2- گروه واژه‌های سدسازی

20-3- گروه واژه‌های آب و فاضلاب

20-4- گروه واژه‌های آبیاری و زهکشی

20-5- گروه واژه‌های ژئوتکنیک

21- کمیته نشر و ترجمه

22- کمیته محیط زیست (قبلا با عنوان بررسی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های آبی بوده است)

* کمیته‌ها و گروه‌های کاری که اصلاً شروع به کار نکرده‌اند.

 تاریخ ثبت : 1394/07/04
  آخرین به روزرسانی : 1394/07/08
 کارشناس
 3267