اعضا

اعضای کمیته نیروگاه‌های برقابی:

 

آقای مهندس استیری (نماینده حوزه ستادی - رئیس کمیته)

 

آقای مهندس جاوید (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای دکتر اکبری ازیرانی (نماینده دانشگاه)

 

آقای مهندس مرادی (نماینده سایر دستگاه‌ها)

 

آقای مهندس حدیدی‌مود (نماینده مشاوران)

 

آقای مهندس رادپرور (نماینده پیمانکاران)

 

آقای دکتر گرامی‌مقدم (خبره صنعت)

 

آقای مهندس ساری (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

خانم مهندس فولادی (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1401/05/23
 کارشناس
 3597