اعضا

اعضای کمیته مهندسی رودخانه و سواحل:

 

آقای مهندس افسوس (نماینده مشاوران - رئیس کمیته)

 

آقای دکتر مجدزاده (نماینده دانشگاه)

 

آقای دکتر رستمی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس وطن‌فدا (خبره صنعت)

 

آقای دکتر یاسی (خبره صنعت)

 

آقای دکتر فولادفر (نماینده سایر دستگاه‌ها)

 

آقای مهندس عابدی (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

آقای مهندس فیض‌الهی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

خانم مهندس کرمی (نماینده حوزه ستادی)

 

خانم مهندس دشتی (دبیر کمیته)

 

 

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1400/07/27
 کارشناس
 3788