اعضا

اعضای کمیته فاضلاب:

 

آقای مهندس احمدی مطلق (خبره صنعت - رئیس کمیته)

 

آقای دکتر اصغر جهانی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای مهندس فائزی (نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)

 

آقای مهندس هوشی (نماینده سندیکای پیمانکاران)

 

آقای دکتر رشیدی مهرآبادی (نماینده دانشگاه)

 

آقای دکتر براتی (نماینده سایر دستگاه‌ها)

 

آقای مهندس قاسمی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس صابری (خبره صنعت)

 

خانم مهندس رهسپار (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

آقای مهندس کنعانی (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1402/10/11
 کارشناس
 4287