ضوابط و استانداردهای باطل شده

 

فهرست پیش‌نویس‌های باطل شده

ردیف

شماره ‌استاندارد داخلی

تاریخ انتشار پیش‌نویس استاندارد

موضوع

1

3

تیر62

شرح خدمات بررسی های اقتصادی طرح های توسعه منابع آب و خاک

2

36

اسفند67

فهرست خدمات بررسی های اقتصادی منابع آب مرحله توجیهی

3

47

اسفند67

فهرست خدمات بررسی های اقتصادی منابع آب مرحله شناسایی

4

76

اسفند69

دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح های منابع آب مرحله شناسایی

5

140

مرداد 74

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

6 202 آذر 78 ارزیابی ظرفیت وام‌گیری‌کشاورزان در طرح‌های آبیاری و زهکشی
 

 

فهرست استاندارهای ابلاغی باطل شده

ردیف

شماره ‌استاندارد داخلی

تاریخ انتشار پیش‌نویس استاندارد

تاریخ ‌انتشار

استاندارد داخلی

موضوع

شماره‌سازمان مدیریت‌ ‌و برنامه‌ریزی

سال انتشار

1

30

مرداد 65

فروردین 81

دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب

(در نشریه 1-258 بازنگری شده است)

258

1381

 

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1395/07/24
 کارشناس
 2917