اعضا

اعضای کمیته آب:

 

آقای مهندس مومنی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

خانم دکتر واعظ تهرانی (نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)

 

آقای مهندس هادی‌زاده (نماینده مشاوران - سرپرست کمیته)

 

آقای دکتر یزدان‌شناس (نماینده پیمانکاران)

 

آقای دکتر جلیلی قاضی‌زاده (نماینده دانشگاه)

 

آقای مهندس اسددخت (خبره صنعت)

 

آقای مهندس قنادی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس ابراهیمی پاکیزه (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

آقای مهندس کنعانی (دبیر کمیته)

 

 

 

 

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1401/11/10
 کارشناس
 3999