ضوابط و استانداردهای باطل شده

 

فهرست پیش‌نویس‌های باطل یا ادغام شده

ردیف

شماره ‌استاندارد داخلی

تاریخ انتشار پیش‌نویس استاندارد

موضوع

1 7 اردیبهشت 63

لوله‌های چدن نشکن (داکتیل)

2

8

آذر63

پیش نویس دستورالعمل تعیین مصرف سرانه آب

3

12

تیر66

ضوابط طراحی شبکه های توزیع و مخازن آب

4 32 مهر 65

لوله‌های آزبست سیمان تحت فشار

5 37 اسفند 65

نمونه‌برداری و بازرسی لوله‌ها و سایر محصولات آزبست سیمان

6

48

آبان 66

وارسی شبکه های توزیع آب شهری

7 53 تیر 67

علامت‌گذاری شیرهای صنعتی برای مصارف عمومی در صنعت آب

8 58 مهر 67 ابعاد وجه تا وجه و محور تا وجه شیرهای صنعتی برای مصارف عمومی (با اتصال فلانجی) در صنعت آب
9 59 آبان 67

ابعاد فلانج‌ها در اتصالات خطوط لوله برای مصارف عمومی در صنعت آب

10

62

آذر67

بهداشت پرسنل تصفیه خانه های آب وکنترل سلامت آنها

11

65

اسفند68

دستورالعمل اجرای آزمایش آب آشامیدنی ضمن عملیات تصفیه و سالم سازی

12

70

اسفند 68

حفاظت و ایمنی تاسیسات آب

13 90 بهمن 69

ضوابط کلی آزمایش فشاری شیرهای صنعتی

14 91 بهمن 69

شیرهای کشویی چدنی

15

98

دی 70

شرح خدمات مهندسی طرحهای آبرسانی

16

119

آبان 72

لوله‌های‌ بتنی‌ پیش‌ تنیده‌ تحت‌ فشار

17

162

مهر75

دستورالعمل اندازه گیری پارامترهای هیدروژئوشیمیایی ویژگیهای عمومی آب

18 170 دی 75

لوله‌های بتنی مسلح تحت فشار و بدون استوانه فولادی

19

218

اسفند 77

فهرست خدمات مطالعات مرحله (توجیهی) طرح‌های آبرسانی شهری

20 268 82

دستورالعمل شست و شو و گندزدایی شبکه‌های آبرسانی 

21 364 89 دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداری تجهیزات اندازه‌گیری حجم آب مصرفی (کنتور) بر روی انشعابات شبکه‌های آب شرب

 

فهرست استاندارهای ابلاغی باطل شده

ردیف

شماره ‌استاندارد داخلی

تاریخ انتشار پیش‌نویس استاندارد

تاریخ ‌انتشار استاندارد داخلی

موضوع

شماره‌سازمان مدیریت‌ ‌و برنامه‌ریزی

سال انتشار

1

28

آبان 70

بهمن 71

مبانی‌ و ضوابط طراحی‌ طرح‌های‌ آبرسانی‌ شهری

3-117

1371

2

104

اردیبهشت 71

مهر 74

راهنمای‌ بهره‌‌برداری‌ و نگهداری‌ از مخازن‌ آب‌

137

1374

3 6 بهمن 63 بهمن 71

استاندارد کیفیت آب آشامیدنی

3-116 1371
 

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1401/07/20
 کارشناس
 3224