از سال 1380 تاکنون

اسامی کمیته‌های تخصصی که از سال 1380 تا کنون در طرح فعالیت دارند عبارتند از:

 • کمیته تخصصی مدیریت منابع آب
 • کمیته تخصصی مهندسی رودخانه و سواحل
 • کمیته تخصصی آبیاری و زهکشی
 • کمیته تخصصی سد و تونل‌های انتقال
 • کمیته تخصصی آب
 • کمیته تخصصی فاضلاب
 • کمیته تخصصی محیط‌زیست
 • کمیته تخصصی مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی‌سازی (در سال‌های قبل با عنوان بررسی‌های اقتصادی و از تاریخ 9/2/88 با عنوان جدید شروع به فعالیت نموده است.)
 • کمیته تخصصی مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی (از 28/1/88 شروع به فعالیت نموده است.)
 • کمیته تخصصی نیروگاه‌های برقابی (از 3/11/88 شروع به فعالیت نموده است.)
 • کمیته تخصصی نظام فنی اجرایی (از 22/2/89 شروع به فعالیت نموده است.)

 تاریخ ثبت : 1394/07/04
  آخرین به روزرسانی : 1394/07/08
 کارشناس
 2425