از سال 1380 تاکنون

اسامی کمیته‌های تخصصی که از سال 1380 تا کنون در طرح فعالیت دارند عبارتند از:

 • کمیته تخصصی مدیریت منابع آب
 • کمیته تخصصی مهندسی رودخانه و سواحل
 • کمیته تخصصی آبیاری و زهکشی
 • کمیته تخصصی سد و تونل‌های انتقال
 • کمیته تخصصی آب
 • کمیته تخصصی فاضلاب
 • کمیته تخصصی محیط‌زیست
 • کمیته تخصصی اقتصادی (در سال‌های قبل با عنوان بررسی‌های اقتصادی و از تاریخ 1388/2/9 با عنوان جدید شروع به فعالیت نموده است.)
 • کمیته تخصصی اجتماعی  (از 1388/1/28 شروع به فعالیت نموده است.)
 • کمیته تخصصی نیروگاه‌های برقابی (از 1388/11/3 شروع به فعالیت نموده است.)
 • کمیته تخصصی نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری (از 1389/2/22 شروع به فعالیت نموده است.)
 • کمیته تجهیزات (از 1397/7/1 شروع به فعالیت نموده است.)

 تاریخ ثبت : 1394/07/04
  آخرین به روزرسانی : 1400/06/27
 کارشناس
 3454