ضوابط و استانداردهای در دست تدوین

1- بازنگری «راهنمای برداشت مصالح رودخانه‌ای» (ضابطه شماره 336 سازمان برنامه و بودجه کشور)

2- بازنگری «شرح کلی خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌ای» (ضابطه شماره 329 سازمان برنامه و بودجه کشور)

3- تدوین «راهنمای نحوه‌ی جلب مشارکت مردمی در مطالعه، اجرا، بهره‌برداری و حفاظت از رودخانه‌ها»

 تاریخ ثبت : 1395/03/23
  آخرین به روزرسانی : 1401/04/11
 کارشناس
 2388