ضوابط و استانداردهای در دست تدوین

1- راهنمای لایروبی رودخانه‌ها

2- شرح خدمات مطالعات تهیه طرح جامع کنترل سیلاب در سطح حوضه آبریز

3- راهنمای جامع طراحی مورفوهیدرولیکی پل‌ها و آبگذرها (آبروها یا کالورت‌ها) در سامانه رودخانه

 تاریخ ثبت : 1395/03/23
  آخرین به روزرسانی : 1402/04/24
 کارشناس
 3015