ضوابط و استانداردهای در دست تدوین

1- راهنمای احیای رودخانه

2- راهنمای نحوه‌ی جلب مشارکت مردمی در مطالعه، اجرا، بهره‌برداری و حفاظت از رودخانه‌ها

 تاریخ ثبت : 1395/03/23
  آخرین به روزرسانی : 1400/03/23
 کارشناس
 2238