ضوابط و استانداردهای در دست تدوین

1- بازنگری «راهنمای برداشت مصالح رودخانه‌ای» (ضابطه شماره 336 سازمان برنامه و بودجه کشور)

2- بازنگری «شرح کلی خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌ای» (ضابطه شماره 329 سازمان برنامه و بودجه کشور)

3- تدوین «راهنمای نحوه‌ی جلب مشارکت مردمی در مطالعه، اجرا، بهره‌برداری و حفاظت از رودخانه‌ها»

4- راهنمای لایروبی رودخانه‌ها

5- شرح خدمات مطالعات تهیه طرح جامع کنترل سیلاب در سطح حوضه آبریز

6- راهنمای جامع طراحی مورفوهیدرولیکی پل‌ها و آبگذرها (آبروها یا کالورت‌ها) در سامانه رودخانه

 تاریخ ثبت : 1395/03/23
  آخرین به روزرسانی : 1401/09/07
 کارشناس
 2643